Špecializovaná spoločnosť pre riešenie všetkých otázok ochrany životného prostredia a geologických prác.

HYDRANT s.r.o.
 
naša spoločnosť vznikla v roku 2006
transformáciou so spoločnosti

Hydrocomp – RNDr. Ján Antal.

Poskytujeme široké spektrum služieb v ekologických oboroch, ochrane vybraných zložiek životného prostredia, v hydrogeológii a inžinierskej geológii a prispôsobujeme ich aktuálnym požiadavkám trhu.

V rámci svojich činností zabezpečujeme pre svojich klientov bezproblémové a úspešné plnenie povinností vyžadovaných právnymi predpismi platnými pre oblasť životného prostredia.